Consultanță Management Vânzări

CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT VÂNZĂRI
Sales Management Consulting


PACHET DE SERVICII – Consultanță în Management Vânzări
Service Pack – Sales Management Consulting

1. Prezentare Echipă – Consultanță în Management Vânzări
Presentation of the Consulting team

2. Analiza Cererii de Ofertă comercială
Service Request Analysis

3. Prezentare Ofertă Servicii – Consultanță în Management Vânzări
Presentation Service Pack – Sales Management Consulting

4. Contract Servicii – Consultanță în Management Vânzări
Signature Consulting contract

5. Creare și Implementare Strategie, Obiective și Priorități specifice
Strategy, Objectives and Priorities for the sales team

6. Marcare Zonă de Distribuție
Marking distribution area

7. Studiere Zonă de Distribuție
Analysis of the distribution area

8. Stabilire Sediu coordonare echipă de vânzări
Sales Team Coordination Office

9. Creare Structură Echipă de Vânzări (mărime; funcții; responsabilități, buget)
Creation the sales team structure (sales team size; sales team members’ functions; responsibilities for sales team members; sales team budget)

10. Recrutarea și Selecția membrilor echipei de vânzări
Recruitment and Selection of sales team members

11. Sistem de Evaluare, Control, Motivare echipă de vânzări
Valuation, Control and Motivation of the sales team

12. Pregătirea Echipei de Vânzări
Sales Team Training

13. Structură personalizată Plan Vânzări
Custom sales plan structure

14. Administrarea Informațiilor în Procesul de Distribuție
Information management

15. Administrarea Fluxurilor Financiare
Managing financial flows

16. Optimizare Parc Auto
Calculation of car purchase costs

17. Optimizare Trasee de Distribuție
Optimize routes for distribution

18. Evaluarea Rezultatelor Activității de Distribuție
Evaluating the results of the distribution activity


ROMAG INTERMED BUSINESS SRL

Telefon: 0771225796