Politică de confidențialitate

Site-ul www.rosupertop.ro este deținut de Asociația „FREE WORLD” și administrat de ROSUPERTOP RURAL S.R.L.


ROSUPERTOP RURAL S.R.L.
Sediul social: România, Argeș, Ștefănești
Sat Valea Mare-Podgoria, str. Cavalerului 66C
Înregistrator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J3/480/2018
Înregistrare în Registrul Comerțului: J3/480/02.03.2018
Cod Unic de Înregistrare: 38960168
Capital social: 1.000 lei
Cont Bancar: RO 92 RZBR 0000 0600 2133 0686
RAIFFEISEN BANK S.A. Agenția Pitești 2
Contact E-mail: office@rosupertop.ro
Contact Telefon (Digi Mobil): 0040771225796
Acționar Unic: Asociația „FREE WORLD”

ROSUPERTOP RURAL S.R.L. – Proiect creat și dezvoltat de către Asociația „FREE WORLD” România – Proiect de promovare a valorilor românești.
MISIUNE: Valorificarea superioară a resurselor românești.
Asociaţia „FREE WORLD” – Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) nr. 32203046 – funcţionează din 4 septembrie 2013.
Asociaţia „FREE WORLD” promovează Conceptul de „Dezvoltare Durabilă” – satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi materiale și spirituale.
După o experiență de peste patru ani (2013-2017), perioadă în care, cu o echipă mică de angajați și cu o mare familie de voluntari, Asociația „FREE WORLD” a activat în România, într-o multitudine de domenii de activitate, în parteneriat cu alte ONG-uri și cu mulți oameni dornici să contribuie activ la dezvoltarea durabilă a societății umane, beneficiind de suport financiar privat din partea unor societăți comerciale și din partea unui mare număr de persoane fizice, care au decis să direcționeze 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii către „FREE WORLD”, întreaga echipa de activiști din cadrul asociației, a hotărât inițierea unui nou proiect, înființarea și dezvoltarea unei societăți comerciale – ROSUPERTOP RURAL S.R.L.
Vă invităm să fiți parteneri cu Asociația „FREE WORLD” România și cu ROSUPERTOP RURAL S.R.L., vă invităm să dezvoltăm, împreună, un parteneriat de succes, un parteneriat pentru o lume în care valoarea să fie promovată, pentru o lume în care valoarea să fie apreciată, pentru o lume în care valorile românești să fie apreciate.


Conținut înglobat de pe alte site-uri web
Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole, etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web. Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat, dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Ce drepturi ai asupra datelor tale
Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.