Adrian Pintea » „O, mamă” » Versuri scrise de Mihai Eminescu

ADRIAN PINTEA » „O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi, pe freamătul de frunze, la tine, tu, mă chemi. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt, se scutură salcâmii, de toamnă și de vânt. Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău. Mereu se vor tot bate, tu vei dormi, mereu.” » Versuri: Mihai Eminescu.

Imagini video, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe acest site, pe paginile » „Video„, „Muzică ușoară„, „Muzică populară” și „Umor românesc„. Muzică românească veche, audio, multe cântece din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe acest site, pe paginile » „Audio” și „Nostalgie” » Muzică ușoară.

Doar muzică ușoară românească, audio, găsiți pe pagina „Muzică ușoară„, iar pe pagina „Muzică populară„, găsiți doar muzică populară românească. Multă muzică românească veche, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe paginile YouTube „Electrecord” (audio) și „Arhiva TVR” » Videoclipuri muzicale, umor românesc, dansuri, secvențe de teatru și film artistic, interviuri și filme documentare.