Adrian Pintea | “O, mamă” de Mihai Eminescu

ADRIAN PINTEA | „O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chemi. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt, se scutură salcâmii, de toamnă și de vânt. Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău. Mereu se vor tot bate, tu vei dormi, mereu.” | Versuri: Mihai Eminescu.