Consultanță Management Vânzări

CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT VÂNZĂRI

Sales Management Consulting


PACHET DE SERVICII – Consultanță în Management Vânzări

Service Pack – Sales Management Consulting

 1. Prezentare Echipă – Consultanță în Management Vânzări

Presentation of the Consulting team

 1. Analiza Cererii de Ofertă comercială

Service Request Analysis

 1. Prezentare Ofertă Servicii – Consultanță în Management Vânzări

Presentation Service Pack – Sales Management Consulting

 1. Contract Servicii – Consultanță în Management Vânzări

Signature Consulting contract

 1. Creare și Implementare Strategie, Obiective și Priorități specifice

Strategy, Objectives and Priorities for the sales team

 1. Marcare Zonă de Distribuție

Marking distribution area

 1. Studiere Zonă de Distribuție

Analysis of the distribution area

 1. Stabilire Sediu coordonare echipă de vânzări

Sales Team Coordination Office

 1. Creare Structură Echipă de Vânzări (mărime; funcții; responsabilități, buget)

Creation the sales team structure (sales team size; sales team members’ functions; responsibilities for sales team members; sales team budget)

 1. Recrutarea și Selecția membrilor echipei de vânzări

Recruitment and Selection of sales team members

 1. Sistem de Evaluare, Control, Motivare echipă de vânzări

Valuation, Control and Motivation of the sales team

 1. Pregătirea Echipei de Vânzări

Sales Team Training

 1. Structură personalizată Plan Vânzări

Custom sales plan structure

 1. Administrarea Informațiilor în Procesul de Distribuție

Information management

 1. Administrarea Fluxurilor Financiare

Managing financial flows

 1. Optimizare Parc Auto

Calculation of car purchase costs

 1. Optimizare Trasee de Distribuție

Optimize routes for distribution

 1. Evaluarea Rezultatelor Activității de Distribuție

Evaluating the results of the distribution activity


ROMAG INTERMED BUSINESS SRL

TELEFON: 0723 157 458